سونای خشک

سونای خشک اتاقی است که دیواره های آن معمولا تخته کوبیده شده ویک منبع حرارتی گرم کننده در آن قرار داردومنبع حرارتی می تواند یک المان برقی باشد ویا حرارت یک مشعل که داخل یک کوره دمیده می شود وبر روی دیواره های کوره معمولا آجرنسوز قرار دارد ، گاهی محلول بخور را روی آجرهای نسوز می ریزند که بخار آن در فضا متصاعد شود وبا پاشیدن آب بر روی سنگهای داغ مقداری بخار تولید می شودوبا اینکار وضعیت بهتری پدید می آید چرا که هوای گرم وخشک می تواند به دستگاه تنفسی آسیب برساند .سوناهایی که دارای کوره اند از سوخت های گاز یا مایع استفاده می کنند.سوخت در قسمت کوره می سوزد ودود آن از قسمت دودکش خارج می شود.مزیت المان برقی علاوه بر تمییز بودن ، راندمان بالای آن می باشد زیرا انتقال حرارت  از  طریق تشعشع از این سیستم قابل ملاحظه ای است ، ولی هزینه آن در ایران نسبت به کوره با سوخت فسیلی خیلی بیشتر است.از نقاط ضعف دیگر کوره های سوخت فسیلی ،نسبت به سیستم برقی ، احتمال سوراخ شدن کوره در اثر حرارت وامکان نشت گازهای حاصل از احتراق به محدوده اتاق سونا وپیش آمدن مسئله خفگی می باشد لذا در تهیه کوره باید به استانداردهای لازم توجه کرد.

جهت تعمیر وان جکوزی خود با شماره 09126646176 تماس بگیرید.

معمولا در سونای خشک کنترل رطوبت نسبی میسر نیست وفقط درجه حرارت فضا بوسیله ترموستات کنترل (حدودا 50  درجه سانتیگراد) می شود.

سونا و جکوزی

چهارشنبه 19 دی 1397
بؤلوملر :